1959

In 1959 werd door de zusters Apostolinnen het kinderdagverblijf te Wetteren opgericht.

De eerste omschrijving van het doel was als volgt geformuleerd:  "De kribbe is een ontvangstcentrum voor kinderen van 10 dagen tot 3 jaar, wier ouders zich met hen niet kunnen bezig houden omwille van gezondheidsredenen of beroepsplichten. Deze instelling beoogt uitsluitend een sociaal doel en mag niet gezien worden als een vervangingsoplossing van de afwezige moeder maar eerder als een waardevolle aanvulling."

1963

Vanaf het schooljaar 1963-64 werd het kinderdagverblijf als stageoord voor de opleiding van de verpleegaspiranten van het Sint-Jozefinstituut opgenomen.

Zr. Theophane Van Doorslaar volgde Zr. Daniëlle op als verantwoordelijke.

1969

In 1969 werd Zr. Marie-Gaston, verpleegster en oud-leerlinge van het Sint-Jozefinstituut, als directrice aangesteld. Zij voerde een algemene reorganisatie van alle diensten in.

Door de veelvuldige plaatsingsaanvragen en stijgende groei van het aantal leerlingen van de school, werd het dagverblijf steeds verder uitgebreid.

 

1984

Toen zr. Marie-Gaston in 1984 overleed, werd mevr. Leona Berckmoes directrice.

2003

Sedert 2003 is de heer Tim Maenhout hoofdverantwoordelijke van het kinderdagverblijf Sint-Jozef. Onder zijn impuls breidde het kinderdagverblijf uit van 81 tot 84 plaatsen en groeide de buitenschoolse opvang uit tot 28 plaatsen.

 

2011

In 2011 richt Tim Maenhout samen met de steun van de raad van bestuur een nieuwe deellocatie op. 't Trudeken is de nieuwe kinderopvang voor kinderen van 0-3 jaar.

2014

In 2014 verhuist de organisatie naar een gloednieuw gebouw. Het kinderdagverblijfgedeelte wordt de Speelboom genoemd, de buitenschoolse opvang heet voortaan de Boomhut. Het gebouw is het resultaat van een collectieve inspanning van heel wat mensen. Dankzij de nieuwbouw wordt het verder bestaan van de organisatie gevrijwaard.