1959

In 1959 werd door de zusters Apostolinnen het kinderdagverblijf te Wetteren opgericht.

De eerste omschrijving van het doel was als volgt geformuleerd: "De kribbe is een ontvangstcentrum voor kinderen van 10 dagen tot 3 jaar, wier ouders zich met hen niet kunnen bezig houden omwille van gezondheidsredenen of beroepsplichten. Deze instelling beoogt uitsluitend een sociaal doel en mag niet gezien worden als een ver vangingsoplossing van de afwezige moeder maar eerder als een waardevolle aanvulling."

 

De capaciteit van de instelling was maximum 20 kinderen bij de start.

Het toezicht werd uitgeoefend door het ministerie van Nationale Opvoeding en Volksgezondheid. Verantwoordelijke op dat moment was Zr. Daniëlla De Pauw.