De staf

De stafleden ondersteunen de kinderbegeleid(st)ers. Zij zijn een aanspreekpunt voor uw bezorgdheden. Ze staan in voor de dagdagelijkse beslissingen. Ze coachen de begeleiding en zorgen er samen voor dat de pedagogische visie wordt gerealiseerd.

De Boomhut

De Boomhut is onze buitenschoolse opvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. De buitenschoolse opvang omvat de voor- en naschoolse opvang maar ook de vakantieopvang.

't Trudeken

't Trudeken is de kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar in de Florimond Leirensstraat. De begeleiding past enkele principes van de pedagogie van Emmi Pickler toe.
Het telefoonnummer van 't Trudeken is 09 366 77 98.