1959

In 1959 werd door de zusters Apostolinnen het kinderdagverblijf te Wetteren opgericht.

De eerste omschrijving van het doel was als volgt geformuleerd: "De kribbe is een ontvangstcentrum voor kinderen van 10 dagen tot 3 jaar, wier ouders zich met hen niet kunnen bezig houden omwille van gezondheidsredenen of beroepsplichten. Deze instelling beoogt uitsluitend een sociaal doel en mag niet gezien worden als een ver vangingsoplossing van de afwezige moeder maar eerder als een waardevolle aanvulling."

2003

Sedert 2003 breidde het kinderdagver blijf uit van 81 tot 84 plaatsen en groeide de buitenschoolse opvang uit tot 28 plaatsen.

 

1963

Vanaf het schooljaar 1963-64 werd het kinderdagverblijf als stageoord voor de opleiding van de verpleegaspiranten van het Sint-Jozefinstituut opgenomen.

Zr. Theophane Van Doorslaar volgde Zr. Daniëlle op als verantwoordelijke.

2011

sinds 2011 is t Trudeken de nieuwe kinderopvang voor kinderen van 0 -3 jaar.

1969

In 1969 werd Zr. Marie-Gaston, verpleegster en oud-leerlinge van het Sint-Jozefinstituut, als directrice aangesteld. Zij voerde een algemene reorganisatie van alle diensten in.

Door de veelvuldige plaatsingsaanvragen en stijgende groei van het aantal leerlingen van de school, werd het dagverblijf steeds verder uitgebreid.

 

2014

In 2014 verhuist de organisatie naar een gloednieuw gebouw. Het kinderdagverblijfgedeelte wordt de Speelboom genoemd, de buitenschoolse opvang heet voortaan de Boomhut. Het gebouw is het resultaat van een collectieve inspanning van heel wat mensen. Dankzij de nieuwbouw wordt het verder bestaan van de organisatie gevrijwaard.

1984

Toen zr. Marie in 1984 over leed, werd mevr. Leona Berckmoes directrice.