1963

Vanaf het schooljaar 1963-64 werd het kinderdag ver blijf als stageoord voor de opleiding van de verpleegaspiranten van het Sint-Jozefinstituut opgenomen.

Zr. Theophane Van Doorslaar volgde Zr. Daniëlle op als verantwoordelijke.