2003

Sedert 2003 breidde het kinderdagver blijf uit van 81 tot 84 plaatsen en groeide de buitenschoolse opvang uit tot 28 plaatsen.