1969

In 1969 werd Zr. Marie-Gaston, ver pleegster en oud-leerlinge van het Sint-Jozefinstituut, als directrice aangesteld. Zij voerde een algemene reorganisatie van alle diensten in.

Door de veelvuldige plaatsingsaanvragen en stijgende groei van het aantal leerlingen van de school, werd het dagverblijf steeds verder uitgebreid.